Beskrivelse - Tirsdagsklubben

Gå til indhold

Beskrivelse

HUMØR-LEGAT

Tirsdagsklubben´s
Humørlegat.


Indstiftet/godkendt ved H-julestuen 2015

Tirsdagklubben's  Humørlegat uddeles 1 gang årligt ved den årlige H-julestue
Første gang ved klubbens H-julestue i februar 2016.

Humørlegatet kan kun gives til en selvkørende deltager i Tirsdagklubben,
som minimum har deltaget i mindst halvdelen af årets tirsdags-ture.

Ingen kan generhverve Humørlegatet før det har været tildelt minimum 2 andre.

Udtræder køreren utidigt, afleveres humørlegatet til legatets bestyrelse/formand.
Har den pågældende ved sin udtrædelse ikke fundet næste års modtager,
påhviler dette bestyrelsen.

Humørlegatet gives til een som gennem året, enten på den ene eller anden måde,
har gjort sig særlig bemærket ved sin optræden, sit humør, køre-etik, kammeratskab,
ja kun fantasien sætter grænsen for modtagelsen af legatet.

Humørlegatet kan aldrig blive ens ejendom.

Med humørlegatet følger 2 flasker rødvin (betalt af klubben)
som den lykkelige modtager kan nyde i løbet af året,
samt en "protokol" hvori der noteres hvem modtageren er, samt kriteriet herfor.

Ligeledes udleveres Humørlegatskjoldet til modtageren
med navn og årstal for modtagelsen.

Indehaveren af legatet har så 1 år til at finde næste års modtager.
Indehaveren indskriver i protokollen sine argumenter for hvorfor den næste modtager
er den værdige modtager af årets humørlegat.
Argumenterne oplæses ved overrækkelsen.


Det påhviler stifteren af legatet af finde den første legatmodtager.KEEP THE RUBBERSIDE DOWN!!Tilbage til indhold